Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek).

De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

De statuten van Stichting het Alfabet werden notarieel opgesteld en bekrachtigd in Rotterdam op 30 juni 2004. In 2007 werden aanpassingen gedaan ten gunste van de aanstelling van de huidige bestuursleden.

Goed doel stichting Scholengemeenschap Kindia, Guinée

Statuten

In artikel 2 van de statuten van de stichting wordt het doel van het Alfabet omschreven als:


“Het bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zowel in het zuiden als in het noorden, het financieren van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in Guinee-Conakry, het informeren van de Nederlandse bevolking en haar bewust maken van de leefomstandigheden in Guinee en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.


Om dat te verwezenlijken is een beleidsplan opgesteld, waarin uiteen wordt gezet op welke wijze de stichting verwacht dat doel het beste te kunnen bereiken. Het beleid richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van jonge mensen binnen de geformuleerde projecten. Bekijk het beleidsplan via de hyperlink.

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2015 - 2017

Beleidsplan stichting Het Alfabet  2013-2017.pdf
Home